ALYTAUS DZŪKIJOS LIONS KLUBAS
Header

Klubo veikla

LIONS asociacijos šūkis – “Mes tarnaujame” yra pagrindinis Alytaus Dzūkijos klubo veiklos imperatyvas. Labdara teikiama iš klubo renginių metu surinktų aukų, o taip pat klubo narių ir visuomenės atstovų asmeniniais indėliais.

Prioritetinis dėmesys tradiciškai skiriamas akliesiems ir silpnaregiams. Su Alytaus miesto ir rajono

aklųjų ir silpnaregių draugija palaikomi ypač tamprūs ryšiai. Klubo atstovai kasmet dalyvauja tarptautinės “Baltosios lazdelės” minėjimo dienose. Regos negalia turintiems žmonėms buvo

padovanota speciali įranga. Klubas jau du kartus pirko įrangą Alytaus ligoninės akių ligų kabinetams. Nuolatinė parama skiriama Dzūkijos pagrindinei mokyklai, Krokialaukio vaikų darželiui.

Rūpinamės ir žmonių dvasinių vertybių puoselėjimu. Silpnaregiai poetui Alvydui Valentai poezijos rinkinio leidimui buvo suteikta parama iš lėšų (1000 frankų) , kurias dovanojo Prancūzijos Velizy Concorde LIONS klubas. Poetui Albinui Plauskai suteikta klubo lėšų parama išleidžiant tris autorines poezijos knygas. Klubas rūpinasi ir regiono istorija – skyrėme lėšų reprezentaciniam leidiniui „Alytaus krašto mokslininkai“. Remiamas LIONS QUEST socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas 5 Alytaus mokyklose.

2007 metais Šv.Kalėdų išvakarėse klubo narių iniciatyva Alytaus mieste viešose vietose buvo įrengtos specialios urnos, skirtos labdaros lėšų rinkimui. Alytaus

Dzūkijos LIONS klubas buvo pirmasis Lietuvoje , kuris įrengė tokias urnas. Pirmosios surinktos iš labdaros urnų lėšos taip pat skirtos silpnaregiams.

Iš sukauptų įvairų renginių metu lėšų vis daugiau paramos ir dėmesio skiriame vaikams su negalia.

Nuo 2007 metų Alytaus Dzūkijos LIONS klubas įsijungė į LIONS QUEST (paauglystės gyvenimo įgūdžių vystymo) programos vykdymą. Viena populiariausių pasaulyje mokymo programų jau vykdoma penkiose Alytaus mokyklose. Šių mokyklų moksleivius ir mokytojus klubas pakvietė į Alytaus teatro spektaklį paaugliams “Brendimo kančios” .

Taip pat 2007 metais baigėme suburti ir inauguravome šaunių moterų LIONS klubą Druskininkų mieste. Su druskininkietėmis palaikomi šilti, draugiški santykiai, organizuojami bendri reginiai.

Didžiuojamės tuo, kad Alytaus Dzūkijos LIONS klubas du kartus buvo įvertintas ir gavo geriausiojo Lietuvos metų klubo prizus.

Klubas sukūrė gražių bendravimo tradicijų į kurias kviečiame šeimų narius, kitus Lietuvos LIONS klubus. Jau tapo tradicija Dzūkijos LIONS klubo organizuojamas kasmetinis krepšinio turnyras Alytaus mieste. Žiemą rengiame tradicinę šeimų šventę, kurioje daug humoristinių varžybų, smagaus pabuvimo gamtoje. O ankstyvą pavasarį tradiciškai laukiame svetinga mūsų “liūto” Rimo Marčiulyno inicijuotos smagios žūklės varžytuvės Krokialaukyje. Atvyksta ir svečių iš visos Lietuvos klubų. Bendravimo renginyje nepamirštamas ir pagrindinis klubo tikslas – labdara. Aukcione parduodami puikūs medžio drožiniai žvejybos tematika.

Visiems klubo nariams patiko smagios iškylos į istorinį Punios šilą, į Dzūkijos nacionalinį parką, į Lenkijos Suvalkų vaivadiją, Prancūziją. Klubo nariai mena pažintinius apsilankymus klubo narių įmonėse. Vyko daug įdomių susitikimų su visuomenės ir politikos veikėjais.

Klubas palaiko gerus santykius su Alytaus regiono savivalda. Draugiškai bendraujame su Alytaus miesto “Rotary”, “Zontos” klubais. Klubo atstovai aktyviai dalyvauja Lietuvos 131 distrihto renginiuose, naujų klubų inauguracijos iškilmėse, jubiliejiniuose ir labdaros kitų klubų organizuojamuose renginiuose.

Klubas plėtoja ir tarptautinį bendradarbiavimą. Ypatingi draugiški ir bendradabivimo LIONS dvasioje sąntykiai susiklostė su Prancūzijos Velizy LIONS klubo nariais. Tiek prancūzui tiek ir lietuviai ne kartą apsikeitė delegacijomis, dalyvavo klubų šventėse. Klubai vykdo bendrą projektą teikdami paramą Dzūkijos pagrindinės mokyklos specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo reikmėms.

neįgaliųjų klasėms. Aktyvus draugystės iniciatorius ir rėmėjas Velizy klubo narys Philippe Muller tapo alytiškių klubo Garbės nariu. Todėl neatsitiktinai 2012 m balandžio mėn. 21d. Alytuje buvo pasirašyta šių LIONS klubų dvynių chartija. Velizy klubas savo klubo Garbės nariu įteisino klubų draugystės iniciatorę alytiškę gydytoją Adelę Dimšienę.

Gražūs partneriški ir dalykiški santykiai, labdaros dvasia jau keleri metai jungia Dzūkijos liūtus su Alytuje veikiančių tarptautinių Zonta ir Rotary judėjimų klubais. Vadovaujantis klubus suvienijusiu šūkiu: „Laimingi, kurie geba turėti, laimingesni, kurie geba pasidalinti“ trys klubai kasmet prieš Šv.Kalėdas organizuoja jungtinį labdaros vakarą. Sutelkus pajėgas pavyksta surinkti didesnes sumas ir vykdyti reikšmingus labdaros projektus. Štai 2012 m. labdaros vakare sukaupta per 117 tūkst. litų skirtų Rumbonių senelių namų renovacijai.

Ypatingai džiaugiamės labai gera bendravimo atmosfera tarp klubo narių. Po oficialių klubo posėdžių liekame neformaliai pabendrauti, aptarti bendras arba asmenines problemas. Klube yra labai įvairių profesijų žmonių – gamybos ir finansų įmonių vadovų, teisininkų, gydytojų, mokyklų vadovų. Skirtingus žmones suvienija geranoriško pasidalijimo, labdaros ir humaniško bendravimo dvasia. Malonu “liūtams” drauge su šeimų nariais pažymėti, švęsti garbius klubo narių jubiliejus.