ALYTAUS DZŪKIJOS LIONS KLUBAS
Header

IN MEMORIAM. Kazimieras Sventickas 1946 – 2020

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2020 gruodžio 08 dieną Dzūkijos Lions klubas neteko klubo nario – Kazimiero Sventicko.
Kazimieras Sventickas – klubo steigėjas, virš 20 metų ypatingą dėmesį skyręs klubo veiklai ir tarnystei visuomenei. Kazimieras buvo mūsų klubo išmintis ir sąžinė, minties gilumu ir bendravimo kultūra rodęs pavyzdį daugeliui klubo narių.
Socialinių mokslų daktaras, daugelio mokslinių, gamtosauginių, istorinių ir kultūrinių draugijų narys, pranešėjas, mokslinių straipsnių ir knygų autorius, palikęs šiuolaikinėje visuomenėje ryškų ir sektiną pėdsaką.
Amžiną atilsį, ilsėkis ramybėje
Dzūkijos Lions klubas