ALYTAUS DZŪKIJOS LIONS KLUBAS
Header

Balandžio mėnesio 21 d. Alytaus mies­to te­at­re iš­kil­min­gai pa­si­ra­šy­ta LIONS klu­bų – Dzū­ki­jos ir Ve­li­zy Con­cor­de (Pran­cū­zi­ja) – dvy­nių char­ti­ja, ku­ri at­ei­ty­je pa­dės plė­to­ti dar glau­des­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, kul­tū­ri­nius ry­šius, įgy­ven­din­ti pa­ra­mos pro­gra­mas. „ Kilnus lajonizmo judėjimo idealai ir labdaros pavyzdžiai atėjo į Dzūkiją iš Prancūzijos dar tuo metu, kai Alytuje dar tik būrėsi raktinė grupė.Skaityti »

Alytaus Dzūkijos LIONS klubas įkurtas 2000 metų pavasarį, šiuo metu vienija 31 narį. Tai įvairių specialybių ir profesijų žmonės, siejami pasiryžimo pagal galimybes padėti kitiems. “Liūtai” rengia vakarus, talkas,organizuoja įvairius renginius. Už jų metu surinktas lėšas teikia paramą regėjimo ir kitokią negalią turintiems žmonėms, ypač vaikams, remia LASS Alytaus miesto ir rajono skyrių.      Kovo 1 d.Skaityti »

Gražų sausio 10-sios rytą Alytaus Dzūkijos LIONS vyrai su šeimomis rinkosi Dzirmiškių girininkijoje (Alytaus raj.) į 2009 metų pirmąjį klubo susirinkimą. Krokialaukio kaimo kapela įkurta liūto R.Marčiulyno sutiko svečius linksma muzika, aikštelėje prie girininkijos soarnus suko Andriaus Stasiukyno malūnsparnis, kieme stovėjo pora Aloyzo Jaciunsko karietų su nenustygstančiais žirgais… Klubo prezidentas Rytis Sarpalius pasilypėjęs ant girininkijosSkaityti »

Neregiai mokomi vaikščioti naudojantis ne bet kokia lazda, o baltosiomis lazdelėmis, todėl jiems skirta diena pavadinta šiuo vardu. Pasaulinė baltosios lazdelės diena mūsų šalyje pradėta minėti nuo 1992-ųjų, kai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga tapo Pasaulio aklųjų ir silpnaregių sąjungos nare. Šiemet Pasaulinė baltosios lazdelės diena skirta socialinei partnerystei bendruomenėje stiprinti ir socialiniam dialogui tarpSkaityti »

Šie pinigai surinkti ketvirtadienio vakarą vykusio labdaros aukciono “Dzūkas tau širdį atiduos” metu. Nepabūgę nei šalčių, nei pūgos, alytiškiai atsiliepė į asociacijos “Dzūkijos vaikai” kvietimą drauge praleisti vakarą ir aukoti “Saulutės” fondui – visi surinkti pinigai bus skirti  Alytaus apskrities valstybiniuose vaikų globos namuose augantiems vaikams ir jaunuoliams lavinti. Saulė Pinkevičienė „Kad ir koks būtųSkaityti »