ALYTAUS DZŪKIJOS LIONS KLUBAS
Header

2018 m.gegužės 25d. pavakare Dzūkjos LIONS klubo nariai su žmonomis ir svečiai – Alytaus Rotary ir ZONTA klubų atstovai, krikštadukros iš Druskininkų moterų LIONS klubo rinkosi į 2017-2018 metų veiklos sezono užbaigimo renginį gražioje Nemuno upės pakrantėje „Tarzanijos“ pramogų parko šeimininkų Aldonių įrengtoje salėje. Įšklausyta klubo prezidento Virgilijaus Leketo atsakaita, pasidžiaugta nuveiktais labdaringais darbais, kluboSkaityti »

Dzūkijos LIONS klubo narių su šeimomis grupė susibūrė penkių dienų kelionei į Rusijos perlą – Sankt Peterburgą ir į pakeliui esančius Pskovą bei Velikij Novgorod miestus. Kai kurie keliauninkai kadais esame buvoje tuometiniame Leningrade. Magėjo pamatyti , kaip pasikeitė miestas, koks turistų aptarnavimo lygis ir kt. Kelionės programa parengta labai intensyvi, tačiau organizatorių iš ankstoSkaityti »

Tradicinės lydekų varžybos „LIONS pvasaris 2018“ į Krokialaukį vėl sukvietė 24 žvejų komandas iš įvairių Lietuvos regionų. Puikus oras, atbudusi pavasariška gamta, nuoširdus Dzūkijos liūtų pasitikimas, žvejų palankynos ežere, dzūkiškai gausios vaišės, labdaros loterija, smagi muzika – visa tai suformavo puikią bendrystės ir draugiškumo atmosferą. Na, o lydekoms nepaliepsi – jos turi savo nuomonę, todėlSkaityti »

Dzūkijos LIONS klubas pasipildė nauju nariu – 2018 m. gegužės mėn. 2 d. iškilmingą priesaiką ir pasižadėjimą  tarnauti LIONS judėjimo tikslams davė Povilas Uosaitis. Pagal tradiciją naujasis klubo narys buvo simboliškai  „pakrikštytas“. Klubo prezidentas Virgilijus Leketas įteikė Povilui LIONS asociacijos nario sertifikatą ir  atmintiną ženkliuką, žymintį LIONS judėjimo 100-čio jubiliejų. Sponsoriaus pažymėjimas įteiktas Tomui Vailioniui, Skaityti »