ALYTAUS DZŪKIJOS LIONS KLUBAS
Header

Paskutiniame sezono susirinkime prisiekė naujas Alytaus Dzūkijos LIONS klubo narys

Gegužės 22-ios klubo baigiamasis susirinkimas prasidėjo skambiu „Ilgiausių metų“. Klubo nariai pagerbė 50-čio jubiliejų  švenčiantį Žydrūną Marcinkevičių, nuoširdžiai pasveikino su gimtadieniais Andrių Stasiukyną ir Aloyzą Jaciunską. Susirinkime aptarta parengti projektinę sąmatą įrengti dar vienas patalpas Alytaus Vaikų dienos centrui „Gali“. Pritarta skirti lėšas transporto išlaidų apmokėjimui už  klubo dvynio Prancūzijos Velizy LIONS labdaros siuntos atgabenimą į Lietuvą. Prezidentas perdavė klubui silpnaregės Ramunės Saklauskaitės didelės padėkos žodžius už nupirktus brangius akinius

Priesaiką ištikimai tarnauti LIONS idėjoms davė naujai priimtas į klubą narys  Nerijus Rydolis, kurį pristatė ir tapo „krikštatėviu“  Povilas Uosaitis. Pasidžiaugta, kad klubas kasmet pasipildo jaunais žmonėmis, norinčiais prisidėti prie kilnios tarnystės idėjos.

Kazimieras Sventickas