ALYTAUS DZŪKIJOS LIONS KLUBAS
Header

Prisiekė devynioliktasis Dzūkijos LIONS klubo prezidentas

2018 m.gegužės 25d. pavakare Dzūkjos LIONS klubo nariai su žmonomis ir svečiai – Alytaus Rotary ir ZONTA klubų atstovai, krikštadukros iš Druskininkų moterų LIONS klubo rinkosi į 2017-2018 metų veiklos sezono užbaigimo renginį gražioje Nemuno upės pakrantėje „Tarzanijos“ pramogų parko šeimininkų Aldonių įrengtoje salėje. Įšklausyta klubo prezidento Virgilijaus Leketo atsakaita, pasidžiaugta nuveiktais labdaringais darbais, klubo bendrystę ir bendradarbiavimą susitiprinusiais gausiais renginiais, naujais klubo nariais ir kt. Klubo nariai padėkojo prezidentui Virgilijui ir jo žmonai Jūratei už labai atsakingą ir nuoširdų atsidavimą klubo veiklos organizavimui.

Iškilmingai prisiekė tarnauti LIONS idealams 2018 -2019 metų sezonui klubo prezidentu išrinktas Egidijus Mensevičius. Svečiai iš giminingų klubų dėkojo prezidentui V. Leketui už bendradarbiavimą, linkėjo sėkmės naujai išrinktajam klubo prezidentui E. Mensevičiui. Iki vėlumos aptarinėti besibaigiančio sezono klubo darbai, dalytasi kelionės į Sankt Peterburgą įspūdžiais, prezidentui teikti nauji sumanymai klubo veiklai, vasaros atostogų planai.

Kazimieras Sventickas