„Just Ask“ programa (liet. Tiesiog pakviesk) – tai keturių žingsnių pasaulinė LIONS programa, kuri padeda nuosekliai pasiruošti klubų plėtrai ir padidinti LIONS narių gretas. „Just Ask“ filosofija teigia, kad narystės LIONS klubuose plėtra neturėtų būti atsitiktinė, jai reikia pasiruošti. Geriausia tai padaryti 4 etapais.

dzukijoslions

PIRMAS ŽINGSNIS. Paruoškite savo klubą

Nuspręskite, koks jūsų klubas nori būti. Kokio klubo jūs norite? Į ką jūsų klubas stipriausiai nukreips savo jėgas ir pastangas? Ko iš klubo tikisi jo nariai? Kaip jūs matote savo klubą po vienerių, penkerių metų? Ką tuomet norite būti jau nuveikę, ko pasiekę, kokį kelią nuėję?

Šis – pasiruošimo – etapas yra pats svarbiausias. Todėl aiškiai sau įvardinkite, kokių rezultatų norite pasiekti klubo veikloje. Kokio pobūdžio tarnystės projektus jūsų klubo nariams mieliausia vykdyti? Kokiu intensyvumu norite veikti? Ir kokiu masteliu – savo mieste, rajone, regione, nacionaliniu mastu?

Užsirašykite savo LIONS klubo narystės tikslus. Tuomet jums bus aiškiau, kodėl jums reikia naujų narių, kaip juos kviesti ir kaip jie galėtų prisidėti prie klubo vizijos.

Raskite tikslius atsakymus

Kodėl jūsų klubui reikia daugiau narių? Atsakymą suraskite tikslų, apčiuopiamą, o ne abstraktų, neva „kad nuveiktume daugiau gerų darbų“. Puikus apčiuopiamas pavyzdys galėtų būti toks: „jei klube turėtume 3 naujus narius, galėtume kas mėnesį aplankyti po 20 vaikų onkologijos skyriuje“. Kviesdami naujus narius, per konkrečius pavyzdžius jiems papasakokite, kokius darbus klubas galės nuveikti su jų pagalba. Aiškūs lūkesčiai ir prasmės matymas labai motyvuoja žmones.

Apsibrėžkite – kokių naujų narių jūsų LIONS klubui reikia? Ar tai jauni žmonės, ar moterys, ar konkrečios srities profesionalai, o gal LEO narių tėvai ar šeimų nariai? Žinoma, apsibrėžkite ne vieną tikslinę grupę. Be to, nekvieskite vieno, pakvieskite 2-4 žmones. Įsitikinkite, kad potencialiems nariams rūpi tie patys dalykai, kaip ir jūsų klubui.

Pasitelkite esamų klubo narių stiprybes

Naujų narių pritraukimo kelyje išnaudokite esamų narių stiprybes: vieni turi daug kontaktų, kiti gerai organizuoja, treti – pilni idėjų, dar kiti moka „apšildyti“ jau atėjusius naujus narius.

Prieš pradėdami ieškoti naujų narių, pirmiausia atlikite esamų narių apklausą: jie padės suprasti jūsų klubo stipriąsias ir silpnąsias puses ir pasipasakos, kas jiems rūpi.

Kita apklausa, kurią rekomenduojame prieš ieškant naujų narių – atlikite vietos bendruomenės poreikių vertinimą. Kokiomis veiklomis galite atliepti ir patenkinti savo vietos bendruomenės poreikius? Kai įsivardinsite konkrečias tarnystės sritis ir formas, jums bus daug paprasčiau ieškoti naujų žmonių ir kviesti juos prisijungti.

dzukijoslions

ANTRAS ŽINGSNIS. Parenkite savo klubo plėtros planą

Kiekvienam LIONS klubui patariama turėti už narystę atsakingą žmogų – narystės plėtros vadovą. Jis ir būtų atsakingas už tokio plano parengimą.

Naujų savanorių geriausia ieškoti organizacijose, kurių vertybės ar veiklos kryptis sutampa su LIONS. Paprašykite kiekvieno klubo nario, kad parašytų po tris tokias organizacijas jūsų mieste. Patartina susidaryti „savanorių pritraukimo ratą“, į kurį būtų surašyti vietinės bendruomenės lyderiai, skirtingų sričių profesionalai, verslo atstovai, bendradarbiai ir pan.

Kiekvienas narys – po vieną žmogų

Efektyviausia juos pakviesti susipažinimui į kokį nors renginį, veiklą, iniciatyvą, projektą, kad jie realiai pamatytų, kaip „liūtai“ tarnauja. Jei tokio renginio artimiausiu metu neplanuojate, surenkite specialų informacinį susitikimą potencialiems nariams nuotoliniu būdu.

Tegul kiekvienas jūsų klubo narys į susitikimą pakviečia po vieną žmogų. Paskelbkite apie jūsų susirinkimą ir vietos žiniasklaidoje (laikraštyje / naujienų portale) – lai į susitikimą ateina ar online prisijungia daugiau susidomėjusių.

Kaip geriausia pravesti susirinkimą potencialiems nariams?

Surenkite jį tokiu metu, kada įprastai vyksta jūsų LIONS klubo susirinkimai, pasiruoškite lengvų gėrimų ir užkandžių, pasirenkite esminių klubo veiklų pristatymą (iki valandos). Leiskite žmonėms suprasti, kad jie laukiami reguliariuose klubo susitikimuose, sudarykite sąlygas visiems užduoti klausimus bei pasikalbėti mažose grupelėse su dabartiniais klubo nariais.

Ir būtinai paaiškinkite, kiek kainuoja tapti LIONS klubo nariu, koks yra mėnesinis nario mokestis, kaip paskirstomas nario mokestis tarp Lietuvos LIONS klubų apygardos ir LIONS Clubs International organizacijos Amerikoje bei pan.

TREČIAS ŽINGSNIS. Įgyvendinkite planą

Gerai pasiruošus, belieka įgyvendinti naujų narių pritraukimo planą. Bendraudami su potencialiais nariais, būtinai paklauskite jų, kodėl jie nori užsiimti savanoriška veikla. Svarbu, kad LIONS klubo veikla atitiktų jų lūkesčius.

Dažniausiai žmonės įsijungia į savanorišką veiklą dėl kelių priežasčių: jie nori būti naudingi savo bendruomenei, jiems rūpi konkreti veiklos sritis / tema, jie nori būti su bendraminčiais, taip pat jie nori imtis lyderystės savo bendruomenėje, jie nori būti kartu su šeimos nariais, kurie jau yra LIONS nariai.

Kalbėdami su naujais nariais, visada būkite pozityvūs. Nėra priežasties nepatogiai jaustis – juk jūs siūlote jiems galimybę turėti daugiau prasmės savo gyvenime, o ne brukate reklamines prekes

KETVIRTAS ŽINGSNIS. Naujų narių pasveikinimas ir įtraukimas

Kai potencialūs nariai pasakys „taip, aš noriu dalyvauti“, pasveikinkite juos visų klubo narių akivaizdoje. Pasirūpinkite, kad jie įsitrauktų, jaustųsi reikalingi. Jeigu jų pirmoji patirtis bus gera, tikėtina, kad jūsų LIONS klubo nariais jie bus ilgą laiką.

„Just Ask“ leidinys (anglų kalba) su pagalbinėmis lentelėmis – ČIA.

Kitos programos

dzukijoslions