dzukijoslions

LIONS Quest programa

1975 m. jaunas vyriškis, vardu Rickas Little įkūrė Quest nacionalinį centrą, kurio tikslas buvo padėti jaunimui, suteikiant jiems įgūdžius ir saugią aplinką, kurių jiems reikia sėkmingam gyvenimui. Nuo 1984 m. Tarptautinė LIONS organizacija (angl. LIONS Clubs International) remia LIONS Quest, burdama rūpestingus suaugusiuosius, kuriems svarbu padėti jaunimui išmokti svarbiausių gyvenimo įgūdžių.

dzukijoslions

LIONS jaunimo mainų programa

LIONS jaunimo mainų pograma pradėta vykdyti 1961 m. Nuo tada tūkstančiai jaunų žmonių (16-21 m.) turi galimybę susipažinti su kitų šalių kultūromis bei savo bendraamžiais iš viso pasaulio. Jaunimas turi unikalią galimybę pamatyti kitokias tradicijas bei papročius, bendrauti su juos priimančiomis šeimomis užsienyje bei bendraamžiais tarptautinėse stovyklose.

dzukijoslions

NEW VOICES programa

„New Voices“ vizija – pažangi, auganti ir girdima LIONS ir LEO bendruomenė. „New Voices“ idėja: kiekvienos šalies atrinkti nominantai dalinasi idėjomis ir nuveiktų darbų istorijomis tarptautinėje platformoje, aktyviai dalyvauja LIONS ir LEO projektuose ir yra įkvėpiantis pavyzdys kitiems nariams. „Liūtų“ savanoriai atstovauja skirtingoms tautoms, kultūroms, rasėms, profesijoms, kartoms.

dzukijoslions

JUST ASK programa

„Just Ask“ programa – tai keturių žingsnių pasaulinė LIONS programa, kuri padeda nuosekliai pasiruošti klubų plėtrai ir padidinti LIONS narių gretas. „Just Ask“ filosofija teigia, kad narystės LIONS klubuose plėtra neturėtų būti atsitiktinė, jai reikia pasiruošti. Geriausia tai padaryti 4 etapais: paruošti plėtrai esamus narius, sukurti savo klubo augimo planą, įgyvendinti šį planą, pasveikinti naujus narius!

dzukijoslions

LIONS šeimos narystės programa

LIONS šeimos narystės programa taikoma šeimos nariams, kurie: 1) yra LIONS klubo nariai; 2) tarnauja tame pačiame LIONS klube; 3) gyvena kartu (veda bendrą namų ūkį); 4) yra susiję giminystės ryšiais.

Aktuali informacija

dzukijoslions