dzukijoslions

Diabeto programa

Tai pastarojo meto prioritetinė LIONS programa. Ji padeda pagerinti diabetu sergančių žmonių gyvenimą ir padėti užkirsti kelią šiai klastingai ligai. Kasmet dėl diabeto miršta daugiau kaip 5 mln. žmonių – tai 8-oji pagrindinė mirties priežastis pasaulyje. Siekiant sušvelninti statistiką, LIONS investuoja į su diabetu susijusius tyrimus, remia prevencines iniciatyvas, skatina visuomenės švietimą.

dzukijoslions

Aplinkosaugos programa

Ši LIONS veikla apima didelio masto projektus, kurie padeda kurti tvarią ir sveiką aplinką ateitiems kartoms, saugoti mūsų planetą. Tam tikslui suburta aplinkos apsaugos ekspertų komanda, kuri padeda LIONS nariams įgyvendinti įvairias – nuo šiukšlių perdirbimo iki švaraus vandens – programas.

Pagalba turintiems regėjimo negalią

Sight First programa, kurios misija - kova su apakimo priežastimis ir pagalba akliesiems bei regos negalią turintiems žmonėms, pradėta 1990 m. Ši programa padovanojo regėjimą daugiau kaip 30 mln. žmonių pasaulyje.

dzukijoslions

Pagalba onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams

LIONS bendradarbiauja su „Global HOPE“ iniciatyva, siekdama pagelbėti onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. LIONS nariai gelbsti šeimoms, kurios dėl vėžiu sergančių vaikų patiria didžiulę socialinę, ekonominę ir emocinę naštą.

Jaunimo ugdymo programa

Tai LIONS QUEST programa, kurią LIONS įgyvendina daugiau kaip 100 šalių. Ji skirta ugdyti pozityvius jaunus žmones ir vienija jų namus, mokyklą ir bendruomenę. Šioje teigiamų gyvenimo įgūdžių programoje jau dalyvavo per 16 mln. jaunuolių. Pasaulyje parengta daugiau kaip 600 tūkst. LIONS QUEST pedagogų.

dzukijoslions

Humanitarinė pagalba

Įvairią humanitarinę pagalbą pasaulio žmonėms LIONS teikia jau daugiau kai 100 metų. Per šią programą tarptautinė LIONS organizacija tiesiogiai prisideda prie įvairių šalių vietos bendruomenių projektų. Ši LIONS tarnystė palengvino milijonų žmonių gyvenimą.

dzukijoslions

Pagalba nuo stichinių nelaimių

LIONS organizacija teikia pagalbą, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių ir jau yra skyrusi daugiau kaip 118 mln. JAV dolerių, šalinant nelaimių (tokių, kaip Haičio žemės drebėjimas, „Katarina“ uraganas, Pietų Azijos cunamis ir kt.) pasekmes.

dzukijoslions

Pagalba kenčiantiems nuo bado

LIONS teikia paramą badaujantiems žmonėms. Šiandien pasaulyje yra beveik milijardas žmonių, kurie patiria alkį. LIONS vykdo bandomąją prevencinę bado programą, kuri leidžia „liūtams“ remti mokyklų maitinimo programas, maisto bankus, labdaros valgyklas ir panašias įstaigas.

Programos

dzukijoslions