dzukijoslions

Vizija

Būti altruistinės pagalbos pavyzdžiu savo bendruomenei.

dzukijoslions

Misija

Įgalinti savanorių tarnystę bendruomenėms, siekti, kad būtų tenkinami bendruomenių humanitariniai poreikiai, palaikyti taiką, skatinti savitarpio supratimą tarp LIONS klubų visame pasaulyje.

dzukijoslions

Šūkis: Mes tarnaujame (angl. We serve)

Šis šūkis patvirtintas 37-oje pasaulinėje LIONS klubų konvencijoje 1954 m. Niujorke (JAV). Jis pasirinktas iš daugiau kaip 6000 pasiūlytų variantų. Šūkis simbolizuoja dinamišką, liūtišką dvasią, t.y. padėti kitiems ir suardyti pažeminimo bei nepasitikėjimo skydus, kurie atskiria žmones vienus nuo kitų.

Tarptautinės LIONS klubų asociacijos tikslai

  • INICIJUOTI organizacijos plėtrą, steigiant naujus LIONS klubus ir jiems padedant.
  • KOORDINUOTI LIONS klubų veiklas ir išlaikyti jų valdymo standartus.
  • KURTI ir skatinti supratingumo atmosferą tarp žmonių visame pasaulyje.
  • SKATINTI pilietiškumą ir geros valdžios principų laikymąsi.
  • AKTYVIAI DOMĖTIS pilietine, kultūrine, socialine ir moraline bendruomenės gerove.
  • VIENYTI klubus draugystės, bendrystės ir tarpusavio supratimo ryšiais.
  • SUTEIKTI GALIMYBES atvirai diskusijai visais visuomenei aktualiais klausimais, neliečiant religinių įsitikinimų ir politikos temų, kuriomis klubų nariai nepolemizuoja.
  • SKATINTI žmones elgtis altruistiškai, neatlygintinai tarnauti bendruomenei, nesitikint materialinės naudos sau; laikytis aukštų etinių standartų versle, asmeniniame ir profesiniame gyvenime, savanoriškoje ir kitoje visuomeninėje veikloje.

Tarptautinės LIONS klubų asociacijos tikslai

Iniciatyvos

dzukijoslions
dzukijoslions
dzukijoslions
dzukijoslions
dzukijoslions
dzukijoslions
dzukijoslions

Aktuali informacija