Lietuvos LIONS klubų apygarda vienija 35 LIONS klubus, kurie teikia labdarą ir paramą 20-ies šalies miestų ir rajonų bendruomenėse. 11 klubų yra moterų, 11 – vyrų, 13 – mišrių klubų. LIONS klubams Lietuvoje priklauso daugiau kaip 700 narių.

Lietuvoje LIONS judėjimas prasidėjo 1990 m., pirmasis įkurtas klubas – Kauno LIONS klubas. 2004 m. Šiauliuose įnauguruotas pirmasis Lietuvoje moterų LIONS klubas – Šiaulių moterų LIONS klubas.

Kaip lygiateisė asocijuota narė Lietuva į pasaulinę LIONS organizaciją įsiliejo 2004 m. balandį, kai Oak Brook‘e (JAV) tarptautinės LIONS direktorių tarybos sprendimu buvo įkurta Lietuvos LIONS klubų apygarda 131 (Lietuvoje registruota kaip LIONS klubų asociacija). Pirmojo Lietuvos LIONS klubų apygardos gubernatoriaus pareigas ėjo Šiaulių LIONS klubo pirmasis prezidentas, pedagogas, lituanistas Juozas Pabrėža.

Lietuvos LIONS klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose: Jaunimo mainų vasaros stovyklų programoje („Youth Exchange“), Baltijos šalių LIONS bendradarbiaavimo tinkle („Baltic Sea Lions (BSL)“), Europos LIONS WaSH (vandens, sanitarijos ir higienos) projekto darbo grupėje („European Lions WaSH Working Group“), LIONS Quest vaikų emocinio ugdymo programoje („Lions Quest“) ir kt.

dzukijoslions

Tradicijos

dzukijoslions

Kiekvieną pavasarį susivieniję visi Lietuvos LIONS klubai vykdo aplinkos švarinimo talkas, didžiausios talkos vyksta Nidoje. Iš penkių strateginių tarptautinio LIONS judėjimo veiklos krypčių (pagalba turintiems regėjimo negalią, sergantiems diabetu, taip pat onkologinėmis vaikų ligomis, skurdo mažinimas pasaulyje, aplinkos apsauga) Lietuvos LIONS klubų apygarda aplinkosaugai skiria ypatingą dėmesį ir laiko ją prioritetine sritimi.

dzukijoslions

Kasmet rudenį LIONS klubų nariai su šeimomis suvažiuoja į Lietuvos LIONS klubų forumus ir klubų pareigūnų mokymus. Skleisdami lionizmo idėjas, LIONS klubų nariai padeda sergantiems ir vargstantiems, stiprina lyderystės įgūdžius, bendradarbiauja, plėtoja ryšius, laikosi aukštų etinių standartų tiek darbe, tiek visuomeninėje veikloje.

Iniciatyvos

dzukijoslions
dzukijoslions
dzukijoslions
dzukijoslions
dzukijoslions
dzukijoslions
dzukijoslions

Aktuali informacija